CentOS 7 Local Repository Creation

Bu makalede, CentOS-7 iso dosyasından local repository oluşturulması anlatılmaktadır. Bu sayede makinanın internete çıkışı olmadan gerekli dosyaları offline olarak yükleyebileceğiz. Öncelikle iso dosyasını masaüstüne kopyalıyoruz.

Not#1: Bu makalede CentOS, Server with GUI olarak kurulmuştur. Core olarak kurulan bir CentOS’da kullanılan komutlar değişkenlik gösterecektir. 

Kopyalama işlemi bittikten sonra terminal’i çalıştırıp “mount -o loop CentOS-7-x86_64-Everything-1708.iso /mnt” komutuyla iso dosyasını /mnt dizinine mount ediyoruz (root olmanız tavsiye edilir).

Repo dosyasını yaratmadan önce varolan repo dosyasını (/etc/yum.repos.d) “mv /etc/yum.repos.d/*.repo /tmp” komutuyla /tmp içerisine taşıyoruz ve yeni repo dosyasını /mnt dizininden “vi /etc/yum.repos.d/local.repo” çağırıyoruz. Daha sonra ise aşağıdaki detayları ekliyoruz:

[LocalRepo]

name=LocalRepository

baseurl=file:///mnt

enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=file:///mnt/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

Not#2: 

[LocalRepo] – Name of the Section.
name = Name of the repository
baseurl = Location of the package
Enabled = Enable repository
gpgcheck= Enable secure installation
gpgkey = Location of the key
 gpgcheck is optional (If you set gpgcheck=0, there is no need to mention gpgkey)

:wq” komutuyla local.repo dosyasına yazdıklarımızı kaydedip çıkıyoruz. Daha sonra “yum clean all” komutuyla repository cache’i temizliyoruz. Son olarak “yum install ***” komutunu çalıştırıyoruz ve gelen soruya “y” diyerek devam edip istediğimiz paketleri offline olarak kuruyoruz. Ben bu makalede örnek olarak “yum install gcc make” komutu çalıştırılıp paketler offline olarak kurulmuştur.